I.ZBC
Zorg Begeleiding en Coaching
‘’Vanuit een zorg hart met oog voor de individuele mens’’


 

Zorg en Begeleiding

 

Als zzp'er in de zorg lever ik persoonlijke zorg en begeleiding in diverse zorgsituaties, waarbij ik me richt op het verlenen van psychosociale zorg,

 het ondersteunen bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), en het stimuleren van zelfmanagement. 

Mijn diensten zijn gericht op het behouden of verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte.

Ik werk volgens protocollen en richtlijnen, waarbij ik, indien nodig, beargumenteerd  kan afwijken om de beste zorg te waarborgen. 

In complexe situaties werk ik nauw samen met andere zorgverleners uit verschillende disciplines en betrek ik effectief de zorgvrager, naasten en het sociale netwerk bij het zorgproces.

Daarnaast ben ik geschoold als verzorgende IG en begeleider, waardoor ik bepaalde voorbehouden handelingen mag uitvoeren, mits aantoonbaar bekwaam en in opdracht 

van een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar. 

Als onderaannemer neem ik het werk over van zieke medewerkers om te allen tijde voor de cliënten te kunnen zorgen.

Met een hart voor de zorg ben ik flexibel, en met mijn toewijding rijdt ik naar verschillende locaties in Nederland om mijn steentje bij te dragen. 

Mijn focus ligt op het bieden van hoogwaardige, persoonlijke zorg en begeleiding, en ik ben toegewijd aan het welzijn van mijn cliënten.

 

 
Curriculum Vitae

 


Zorg is zoveel meer dan zorgen;
Zorg is liefde, hoop, betrokkenheid.
              Zorg is welzijn, willen borgen met kracht
                      geduld en tederheid.

                                    Caroline Duisings