I.ZBC
Zorg Begeleiding en Coaching
‘’Vanuit een zorg hart met oog voor de individuele mens’’


 


Zorg en Begeleiding

 

Ik lever verzorging en psychosociale begeleiding, in verschillende zorgsituaties.
Ik verleen persoonlijke zorg en begeleiding in de leefsituatie van een
zorgvrager. Daarmee kom ik letterlijk en figuurlijk dicht bij de persoon en zijn of haar
omgeving. Ik ondersteun bij het uitvoeren van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).
Mijn uitgangspunt is altijd het ondersteunen en stimuleren van het zelfmanagement van de
zorgvrager en zijn omgeving, met als doel het behouden of verbeteren van het functioneren in
relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte. Ik draag bij aan preventie door
voorlichting, instructie en uitleg. Als verzorgende IG en begeleider draag ik bij aan het
naleven van een zorgleefplan. Ik voer dit plan uit. Ik werk
hierbij nauw samen met andere zorgverleners uit de eigen of andere disciplines.
Ik betrek op een effectieve manier en waar mogelijk de zorgvrager, diens naasten en
sociale netwerk bij de organisatie van het zorgproces. Als verzorgende IG en begeleider
werk ik volgens protocollen en richtlijnen, ik kan daar beargumenteerd van afwijken als de
situatie daar om vraagt. In situaties waarbij sprake is van meer complexiteit (beperkt of hoog
complex) zal afhankelijk van de context naast mijn functie een andere zorgverlener
(mede-)verantwoordelijkheid dragen, zoals een persoonlijk begeleider, huisarts, een specialist en/of een mbo- of hbo verpleegkundige.
Als (bij)geschoolde verzorgende IG/ begeleider mag ik bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren.
mits aantoonbaar bekwaam, in opdracht van een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar
(bijvoorbeeld een huisarts of specialist).
Ook werk ik als onderaannemer.
Hierbij neem ik het werk over van zieke medewerkers (collega's) om er toch voor de cliënten te zijn.
Met een groot hart voor de zorg rijdt ik naar verschillende locaties in Nederland om mijn steentje bij te dragen.
Ik kan goed omgaan met afwisseling, complexe zorg en/of begeleiding vragen, ik ben flexibel en geef de volle 100 %.

 

 


Curriculum Vitae

 


Zorg is zoveel meer dan zorgen;
Zorg is liefde, hoop, betrokkenheid.
                  Zorg is welzijn, willen borgen met kracht
                      geduld en tederheid.

                                    Caroline Duisings